Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai beszámoló 2012

Május 15.-én küldöttgyűlést tartottunk, nem csak a küldöttek meghívásával. A 2011 évi eseményeket, eredményeket ismertettük, és elfogadásra került a közhasznúsági jelentés.

A 2012 évi terveket és programjaink tervezetét is meg ismertettük a megjelentekkel.

A küldöttek részéről több hozzászólás érintette a rokkantnyugdíj felülvizsgálatának problémáját. Az anyagi bizonytalanság szinte minden hozzászólásban témaként szerepelt.

Az önérvényesítő munka folytatását kérik és várják a fiatalok.

Önérvényesítő tréningek:
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a megyében működő fogyatékos embereket ápoló és gondozó intézményekkel, a megye egész területén képviselni tudjuk sérült embertársainkat. Az intézményekben élők egyben az Egyesületünk tagjai is, programjainknál részükre külön szakmai programok kerülnek megszervezésre.

Bánhalmán, Tiszaugon, Szolnokon és Abádszalókon működött önérvényesítő csoport. 7-10 fővel.  Munkájukat segítjük, kiadványokkal és a foglalkozást vezetők tiszteletdíjával.

Tóth Judit, Kiss Zsoltné, Fazekas Barbara, Tarjányi Erika, Rozgonyi Lajosné voltak, akik ezt a munkát végezték. Számukra az ez évi csoportvezetési díjat még nem tudtuk kifizetni, ez a restancia remélhetőleg nem akadályozza a szakmai munkát.

A csoportok számára bentlakásos tréningfoglalkozást tervezünk.1 alkalommal, Szolnokon egy hét bentlakással. A rendezvényre pályáztunk, eredményről még nem tudunk.

Az intézeti ártalom, az önkiszolgálás, a döntések hiánya, az ingerszegény környezet a lakókat valóban lefékezi a személyiségfejlődésük tekintetében. Könnyebb élni tétlenül, kiszolgálva, de ez a tény gyermeki dacot és szorongást eredményez. A szorongás pedig előbb utóbb félelmet, agressziót vált ki, és kialakul a bántalmazók és bántalmazottak hierarchiája. Ez a tünet a családokban is jelen van, de nem beszélünk róla, elkendőzzük.

Az önérvényesítő munkára különösen nagy szükség van, hiszen napjaink gazdasági helyzete miatt az intézetek dolgozói között is nagy a bizonytalanság, sok a kiégett dolgozó, ez fokozza a lakók életminőségének romlását.

Az intézetekben az érdekvédelmi fórumokon több panasz elhangzik, melyek a fenti okok miatt keletkeznek.

 

2012 évben a támogatott lakhatás, a férőhely kiváltást kezdeményező kormány határozat a témája az önérvényesítő foglalkozásoknak.

Családi nap
Már évek óta hagyomány, hogy az évnek egy napján a Milléri Szabadidő Központban Családi Napot rendezünk. Minden alkalommal valami olyan téma köré ágyazzuk a nap eseményeit, ami az egyesület tagságát érdekli, számukra fontos lehet.

Idén a Könnyen Érthető Kommunikációt választottuk, azért, hogy a tagjaink megismerjék a módszert és éljenek vele, hiszen ez a teljes körű akadálymentesítés fontos feltétele.

A programok, versenyek vezetői, és a kísérők, mind igyekeztek az érintett résztvevők számára egyszerűen s egyben választékosan információkat közölni, idegen szó használata Tilos.

Minden állomáson könnyen érthető módszerrel tájékoztatjuk a résztvevőket a szabályokról. Az akadályok leküzdése mindig valami életszerű információval egészül ki, olyan helyzetet kell megoldani, amelyben párbeszéd és tevékenység párosult

Idén bográcsban készült az ebéd, a helyszínen, ennek minden résztvevő nagyon örült.

 

Tanácsadás
Minden hónap első keddjén tanácsadásra fogadjuk a szülőket, az igényváltozó témákban jelentkezik. Általában iskolába kerülés és az iskola befejezése után igénylik a szülők a szakmai segítséget.

A tanácskérők problémáit, az egyre nehezebb megélhetés mellett az iskolai és intézeti elhelyezés döntéshelyzete váltja ki.  Sokszor maga a szülő igényli a pszichés támogatást, hiszen gyermeke nevelését mindig szerep-konfliktusban éli meg, ha elengedi, ha nem mindig bűntudatot érez, ugyan akkor a gyermek, vagy fiatal felnőtt mellett 24 órás szolgálatban kiég.

Gondot okoznak az életkori sajátosságok is, a túlvédő nevelés nem segíti a fogyatékos személy érését, leválását a szülőről.

A gyermekvédelemben felnőtt fogyatékos lakók problémája külön fejezetet igényelne, a tanácsadás bővítenünk kell erre is pályáztunk, Jogász, társadalom-biztosítási és egészségügyi támogatók személyében októbertől bővítjük a tanácsadók létszámát.

A forgalmi napló alapján történik az elszámolás. A tanácsadás helyszíne az iroda helység, a tanácskérők telefonon és személyesen jelentkezhetnek, a diszpécser szolgálatot a mobil telefonon a titkár látja el.

Intézeti férőhely kiváltás, támogatott lakhatás:
Megyénkben 6 intézmény működik, ebből egy kis létszámú a többi kis településen lévő 100 főt meghaladó létszámmal működik. A kormányhatározat ismertetését, megkezdtük, a lakóknak és dolgozóknak ismertetjük a határozat tartalmát. Az önérvényesítő foglalkozásokat tartó kollégákkal külön ismertetjük az anyagot, és a központ könnyen érthető kiadványát használják a lakók számára, hogy felkészülhessenek a változásokra.

Az indíték szegény környezet, a lusta kivárása az intézeti szolgáltatásoknak, a lakókat dementálja, nem is keresik az élhetőbb élet módszereit, belesüppednek a semmittevés egykedvűségébe.

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány elindította a mentorképzést, az előkészítési munkákban a megyei egyesület is részt vállal: a tájékoztató előadásokkal.

 

Adminisztráció, ügyfél-fogadás, pénztár, és könyvelés előkészítés

Egy alkalmazott dolgozónk van, akinek a feladata koordinálni a telefonon és levélben történő megkereséseket, eljuttatni az önkéntes segítőkhöz, és az elnökség tagjaihoz. Programszervezések, levelezések, tájékoztatók megküldése, pénztárkezelés, adminisztráció, az iroda folyamatos működésének és elérhetőségének biztosítása, pályázatok készítése és azok elszámolása.

Az eltelt időszak feladataink sikeres bonyolítása, szervezése, és a pénzügyi elszámolások korrektsége mind az egyetlen dolgozónk munkáját dicséri.

Szolnok, 2012. november 9.

Bereczki Istvánné Elnök