Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai beszámoló 2011

Ebben az évben igen szűkös anyagi forrás állt rendelkezésre. Csak azokat a feladatokat és programokat valósítottuk meg, amelyek már, hagyományt jelentettek az egyesületünk munkájában.

  1. május 17-én elnökségi ülésen megvitattuk az éves terveket és bizakodva néztünk az új év elébe, hiszen komolyabb összegű támogatásra számítottunk a központból. Terveink ennek jegyében gazdag programot, szakmai előrelépést, a hagyományaink biztonságos megőrzését reméltük.
  2. május 27-én küldöttgyűlésttartottunk, melyen a tagság képviselői támogatásukról biztosítottak és eredményesnek ítélték a 2010 évi munkánkat.

Tanácsadás:
Minden hó első keddjén fogadó órán szülőkkel és gyermekekkel, fiatalokkal találkoztak az egyesületünk szakemberei.

Alkalmanként 2-3 fiatal és szülő találkozására került sor, melyet előzetes időpont egyeztetéssel bonyolítottunk a szűkös hely, mely rendelkezésre áll, tartalmas beszélgetések színtere volt. 48 alkalommal 118 interjúra került sor.

A tanácsadás témái:

  1. Nevelési, életvezetési kérdések serdülőknél
  2. Beiskolázási, elhelyezési problémák megbeszélése
  3. Továbbtanulási kérdések
  4. Betegségi tünetek, orvosokhoz irányítás egyes magatartási és egészségügyi problémák esetén

A tanácsadás során közös gondok, problémák kerültek felszínre: a vidéki önkormányzatok az iskolák működtetését nehezen tudják forrással támogatni, ezért az igazgatók osztályokat vonnak össze, ebben nem valósulhat meg az integráció, ha annak feltételeit nem teremtik meg.

A fogyatékos tanulók integrált nevelése nagyon szép elv, de csak abban az esetben eredményes, ha annak a feltételeit is biztosítja az iskola. A vidéki iskolák tagozatos osztályait összevonják, zsúfoltak és a létszámok is magasak.

A serdülők az iskolából kikerülve elmagányosodnak, a szülők anyagi helyzete egyre bizonytalanabb, ezért a családban élő fogyatékosok magasabb számban mutatnak alkalmazkodási reakciókat, mint régebben.

Szolnok városban örvendetes, hogy az önkormányzat a nehézségek ellenére támogatja az integrált és szegregált nevelést is. Töretlenül működik a Liget úti Általános iskola, az általános iskolákban pedig jól működik az integrált nevelés.

A végzett tanulók számára nappali ellátást immár három helyen is biztosít az önkormányzat, két napközi és a Kamasztanya működését támogatva.

Munkahely is rendelkezésre áll néhány fogyatékos számára, bár, e munkahelyek is anyagi gondokkal küzdenek.

Önérvényesítés:
Tiszaugon, Bánhalmán, Abádszalókon és Pusztataskonyban önérvényesítő foglalkozásokat szerveztünk fiatal fogyatékos lakók számára, ahol tréning foglalkozás keretében elevenítik fel tudásukat és szereznek új ismereteket az élet dolgairól.

2008 óta rendszeres az önérvényesítő munka megyénkben. Kezdetben, az intézményekben találkozókon ismerkedtek a lakók és az önkéntes segítő gondozó munkatársak az önérvényesítő mozgalom elvével és gyakorlati alkalmazásával. 2011-ben először az intézményekben folyamatos tréning munka jelzi, hogy a dolgozók és a lakók igénylik a foglalkozásokat, tudatosan alkalmazzák a napi munka során. A lakók pedig igénylik a szinten tartó és fejlődésüket biztosító foglalkozásokat. Ez által fejlődik az alkalmazkodási készségük, és a felelős magatartásuk.

Tiszaugon Kiss Zsoltné Krisztina, és Fazekas Brigitta, Bánhalmán Tóth Julianna, Abádszalókon és Pusztataskonyban Rozgonyi Lajosné vezette a foglalkozásokat.

4 helyszínen, 6-8 fő részvételével havi 3 óra foglalkozás megtartására került sor.

Október 3-7-ig Tiszaugon, Okt. 17-21-ig Bánhalmán volt önérvényesítők és segítőik találkozója.

Az együtt töltött idő alkalmas volt arra, hogy új ismeretekkel gazdagodjanak a résztvevők, önismereti és kommunikációs tréning keretében.  Majd a délutánokon a környék megismerése, és a tartalmas időtöltés keretében múzeumok, tárlatok látogatása, városnézés, arborétumi séta, strandolás volt a program.

Tiszaugon az intézet vendégházában laktak a Bánhalmi vendég önérvényesítők. Az étkezés az intézményben volt, a délelőtti foglalkozásokat a lakóotthonban tartottuk. Délután helyközi járatos busszal mentünk kirándulni:

Kunszentmártonba, ahol a helytörténeti és börtönmúzeumot, a könyvtárat és sportcsarnokot látogattuk meg,

Tiszakürtre ahol az őszi pompába öltözött arborétumot csodáltuk meg,

Cserkeszőlőre. ahol egy kellemes délutáni fürdőzésben volt részünk.

A zárónapon a vendéglátók bográcsfőzéssel kedveskedtek, majd este táncos összejövetel volt.

Bánhalmán egy hét szünet után találkozott az összeszokott csapat, ahol az intézmény, foglalkoztató házában tartottuk a tréningeket, az osztályon voltak elszállásolva a vendégek.

Itt is a délelőtti tréningeket gazdag délutáni program követte. A helyközi buszjáratokkal megnéztük a környék nevezetességeit. Jártunk:

Kenderesen a helytörténeti múzeumban, láttuk a Horthy Miklós emlékkiállítást

Kenderesen a Horthy kastélyt, ami most iskolai kollégium

Szolnok város megtekintése volt a következő nap programja: megnéztük a buszpályaudvart, a bevásárló központot, a főteret, a színházat, az új gyaloghidat,a szobrokban gyönyörködtünk.

Majd egy fergeteges búcsúest következett ahol megcsodáltuk a Vitéz László előadását a lakóknak és Salsa tánctanulás is volt.

Családi nap
Július 22-n megtartottuk a hagyományos családi napunkat a Milléri Szabadidő Központban, ahol 200 résztvevő, szülők, gondozók, intézeti lakók, fogyatékos személyek és hozzátartozóik vettek részt. Vetélkedők, bográcsos ebéd és koraestig tartó táncos vigadalomban volt részük.

Egyre nagyobb a létszám ezen a rendezvényen, a helyszín nagyon kedvező mind a súlyos mind az enyhe sérültek számára, már szinte megszokott területeket foglalnak el a visszajárók.  Az időjárás, mintha a nap is nekünk mosolyogna, olyan kedvezőre fordul minden évben.

A vidámság mellett ez a rendezvény olyan találkozó, ahol számos tapasztalat cserél gazdát és minden résztvevő élményekkel távozik, barátságok szövődnek, ötletek és tapasztalatok gazdagítják a résztvevőket. Idén a Liget Otthon lakója biztosította a diskó zenét, táncos fellépéssel is szórakoztatták a jelenlévőket.

Érdekvédelem
Folyamatosan fogadtuk a tanácskérők jelzéseit, azokat továbbítjuk szakemberek, hivatalok számára. Egy alkalmazott dolgozónk van, akinek a feladata koordinálni a telefonon és levélben történő megkereséseket, eljuttatni az önkéntes segítőkhöz, és az elnökség tagjaihoz.

Az eltelt időszak feladataink sikeres bonyolítása, szervezése, és a pénzügyi elszámolások korrektsége mind az egyetlen dolgozónk munkáját dicséri.

 

Egyesületünk folyamatos kapcsolatot tart az ÉFOÉSZ központtal, feléjük jelezzük azokat az észrevételeket, megkereséseket, amelyek a fogyatékost nevelő családok jelzései alapján hozzánk érkeznek.

A megyében működő fogyatékos személyeket ellátó szociális otthonokkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, mind az ott dolgozó segítők, mind a lakók részéről felmerült problémákat jelezzük az illetékes fenntartók és önkormányzatok felé.  Részt veszünk az érdekképviseleti fórumokon.  Szakmai segítséget nyújtunk az önkéntes segítők részvételével.

Segítjük az intézmények és önkormányzatok határozatainak, szabályainak könnyen érthető formában való megjelenítését. Ezzel hozzájárulunk a fogyatékos személyek tájékozódási képességének fejlesztéséhez és a tudatos felelős magatartásának kialakításához.  Az információ áramlásának akadálymentesítése a cél, ezért jelennek meg a kiadványaink könnyen érthető formában.

Az önérvényesítő mozgalom terjesztésével, fejlesztjük a fogyatékos személyek felelősség tudatos magatartását, a felnőtt életvitel elsajátítását, és az intézeti ártalmak leküzdését. Akit mindig kiszolgálnak, az elveszíti önállóságát és felelős emberi identitását. Mind a családban, mind az intézményekben az értelmileg sérült személyek gyakran kerülnek megalázott helyzetbe, a fejük felett döntenek, az élet csak történik velük és nem tevékeny részeseik. A támogatott döntéshozatal bevezetése az értelmi sérült emberek életének akadálymentesítése, esélyegyenlőségük fontos eleme; ezen munkálkodunk.

 

Bereczki Istvánné Elnök