Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai beszámoló 2010

Ebben az évben több fontos szakmai program után vagyunk, melyekről elmondható hogy sikerrel zárultak. Évek óta igyekeztünk a tagság részére nemcsak szórakozási és szabadidő elfoglaltságokat szervezni, hanem tartalmas szakmai programokat biztosítani mind a lakók, fogyatékossággal élő személyek, és segítőik részére is.

Az év eleji közgyűlésen még nagyon bizonytalan volt a programunk, mivel a hozzá való forrás nem állt rendelkezésünkre. Örömünkre, a Szövetség sikerre vitte a lobbiját, mind a társadalmi jelenlét, mind pedig a szakmai programok megvalósítása területén.

Négy fő vonalon sikerült forrást biztosítani a tevékenységünkhöz:

 1. A Támogatott döntéshozatal
 2. Az önérvényesítés
 3. A könnyen érthető kommunikáció
 4. Közösségépítés

Az elvégzett munka időrendi sorrendben az alábbiakban valósult meg:

Támogatott döntéshozatal:

Januártól részt vettünk a központ által szervezett képzéseken, amely a Ptk. változásairól tájékoztatott bennünket, majd március 18-tól április 20-ig nyolc tájékoztató előadásra került sor a megyében. Bánhalmán, Pusztataskonyban, Tiszaugon két alkalommal, Liget úti Általános iskolában Szolnokon, Jászberényben, a Liget Otthonban Szolnokon, és Tiszafüreden.  Az előadásokat a központ előadói és jómagam tartottuk, az elfogadásra Polgári Törvénykönyv cselekvő képességet szabályozó részleteikről, különös tekintettel a Támogatott döntéshozatal intézményére. Ezeken az előadásokon szülők, gyámhivatali dolgozók és az intézmények dolgozói, vettek részt.

Az előadásokat bizony viták és kétségek kísérték, amelyek mind a szakemberek, mind a szülők részéről felmerültek a cselekvőképesség szabályainak változását illetően.

A tájékoztató előadások megtartásával elsődleges célunk az volt, hogy megértessük a hallgatósággal, mit veszítenek azok a fogyatékos személyek, akik képesek bizonyos tekintetben önmagukról felelősséggel dönteni, amennyiben ehhez felnőttként tekintve őket, segítséget kapnak, egy támogató személyében, jelenleg mégis gyermekként kezelik őket.

A szülők és szakemberek véleménye kis mértékben változott az előadásokat követően, Bár minden résztvevő belátta a jelenlegi rendszer hiányosságait, de az új szabályokat kétkedve fogadták. A szülők ellenállását a napi szinten megtapasztalt negatív társadalmi megítélés befolyásolja, ennek következtében kialakult túlvédő magatartással az érintett személy minden önállósági törekvését elnyomja. A helyesnek vélt viselkedés elérése céljából, mindent megtesznek, túlszabályozva az érintett személyt: „a másság bűn, meg kell tanulni úgy viselkedni, hogy a társadalom normális tagjai elfogadjanak, befogadjanak…” Sok esetben, mint a gyámok, gondnokok megfogalmazzák, saját szülei ellenében kell védeni a fogyatékos személyt.

Kétségeiket megfogalmazták:

 1. Kevés az idő az eddigi gyakorlat megváltoztatásához!
 2. Hol vannak a hozzáértő szakemberek, akik felvállalják a támogatott döntéshozatalt?
 3. A jelenlegi szakértői rendszer, nem tudja felelősséggel megállapítani a fogyatékos kompetenciáit
 4. A bíróságok nem készültek fel a gyors és hatékony reagálásra a változásokat illetően
 5. A gyámhivatalok gyors intézkedését a bíróságok nem tudják majd pótolni váratlan eseményeknél
 6. A szülők nem bíznak a fogyatékos személyek fejlődési-képességeiben, a túlvédő beállítottság miatt
 7. Az iskolák nem készítenek fel az élet várható nehézségeire, az új felelős felnőttkorra
 8. A jelenlegi intézményrendszer nem veszi figyelembe a fogyatékosok emberi méltóságához való jogát, bár alkalmanként gyakorolják a támogató viselkedést, a döntés előkészítést.
 9. A családok nem kapnak elég pszichés megsegítést a fogyatékos személy életkorának megfelelő változások kezeléséhez.
 10. A jogi szakemberek érdektelenek a családok sorsát és kétségeit illetően, csak némiképp érintett szakember tud számukra empátiás segítséget nyújtani.

A gondozók és hivatásos gondnokok túlterheltsége miatt a fogyatékkal élő személy nem kap elég figyelmet, érzelmi reakcióit orvosi segítséggel kezelik, magatartásuk romlása egyenes következménye annak a körülménynek, hogy önrendelkezésük ódiumait nem is tudják megtapasztalni.

Az egészségügy dolgozói, a fogyatékos személyt nem ismerik, eleve tartanak tőle, sok a félreértett diagnózis, az értelmi képességek csökkent jelenléte és a kommunikációs nehézségek a bizalmi kapcsolatot kizárják. A kísérő kompetenciája a támogatott közvetítés orvos és beteg között, ez az utóbbi időben megvalósulni látszik.

Az intézményekben élő érintett lakók az önérvényesítésre nincsenek felkészülve, kényelmesen belehelyezkednek az intézményi gondoskodás rendszerébe, annak összes ártalmát elviselve.

A bántalmazás, a kiszolgáltatottság, a leépülés, a tétlenség, a kilátástalanság, a csodavárás és az ingerszegény környezet, valóban kétségessé teszik a fogyatékos személyek döntésképességét, a nagy létszámú intézményekben, és családokban is, ha a körülmények elhanyagoltak.

Az előadások és hozzászólások összegezése még sok hasonló megállapítást eredményezett, a legfőbb siker az együtt gondolkodás és a jobbító szándék megerősödése volt.

 

Ezt sorozatot követte, a július 17-én megtartott már hagyományos Családi napunk, amely sikeréről 200 résztvevő jó szórakozása és tartalmas időtöltése magáért beszél.

Program:

Reggeli, és gyülekező a parkban. Csoportok alakítása a versenyhez.

Akadályverseny: Minden állomáson könnyen érthető módszerrel tájékoztattuk a résztvevőket a szabályokról. Az akadályok leküzdése mindig valami életszerű információval egészült ki, olyan helyzetet kellett megoldani, amelyben párbeszéd és tevékenység párosult. A pont értékét az adta, mennyire volt könnyen érthető az információ átadása. Nagyon mókásra sikerült!

A versenyt ebéd és rövid pihenő követte, majd az eredményhirdetés és a díjak átadása.

Élő zene mellett tánc és játék következett. Közben a Liget Otthon táncegyüttese, énekese, és egy zsonglőr mutatványa jelentett élményt. A busz megérkezéséig tánc móka kacagás volt a nap méltó befejezése.

 

Kerekdombi családi rendezvény:

A könnyen érthető kommunikáció témában egy másik sikeres rendezvényre került sor Kerekdombon. Sajnálom, hogy nem minden elnökségi tagunk tudott részt venni az eseményen.

 

Tanfolyam-tréning keretében együtt töltöttünk néhány napot és megismerkedtünk a könnyen érthető módszerrel, valamint egy „maratoni tréningen” vettünk részt családdal együtt közösség szervezési célzattal.

A megye távoli részéből is voltak résztvevők, Jászberényből, Abádszalókról, Tiszaföldvárról.

A csoport felállása szerint: 5 család vett részt: ebből volt: 3 apuka, 3 anyuka, 3 testvér, 5 érintett személy,1 fő táborvezető.

A csapat szerencsés összetételű, volt köztünk szakember is néhány, mindenki bevonható volt a munkába.

Az étkezések bonyolítása, mosogatás, rendrakás: beosztás szerint a családok feladata volt. Így megvalósult az a körülmény, hogy mindenki gondoskodott egy-egy napon az egész csapatról. Az utolsó napon, Tiszakécskén ebédeltünk, közösen, így a rendrakásról már nem kellett gondoskodni.

Összegezve:

 1. Teljesült az elsődleges cél, a résztvevők megismerték a könnyen érthető módszer lényegét, szükségességét. Programjainkat. és az önérvényesítési mozgalom szükségességét.
 2. Szakmai műhely jött létre, mind a fiatalok nevelését, támogatását, és az elnökségi munkát illetően.
 3. Új tervek és együttműködési stratégiák alakultak ki családi körön belül, és az elnökségi munkát beleértve.
 4. A családi együvé tartozás és tolerancia javult
 5. A közösségi munka, az egymás iránti figyelem, törődés és felelősség fejlődött.
 6. Az önismeret terén minden résztvevő gazdagodott, pozitív megerősítést kapott, tisztázódtak és csökkentek az ellentétek a csoporton belül.

A záró estén, minden család szóban és írásban elmondta a benyomásait, megköszönve az együttműködést. Egyöntetűen kifejezték, hogy folytatást szeretnének, sokat tanultak: egymástól és az előadásokból, megismertük egymást, a várakozáshoz mérten kellemes csalódásban volt részük, szakmailag és program szempontjából elégedettek voltak a rendezvénnyel.

Önérvényesítő tréningek:

Augusztus 16-tól szeptember 24.ig négy helyszínen 14-14 fő részvételével önérvényesítő tréningre került sor  5-5 napos időtartamban.

A Helyszínek Tiszafüred, Bánhalma, Pusztataskony, Tiszaug

A résztvevő fiatalok, és kísérőik az önérvényesítés keretében, a támogatott döntéshozatal témával ismerkedtek.

A fiatalok nagyon különböző képességekkel rendelkeztek, a téma feldolgozásához minden csoport számára külön tematikát kellett kidolgozni. Reményeim szerint a kísérő segítők komoly tapasztalattal lettek gazdagabbak. A fiatalok remény feletti változásokon mentek át, sok szép élményben volt részük.

A délelőtti tanulást követően minden helyszínen tartalmas programokban is részesültek. Tiszafüreden múzeumlátogatás és Poroszló tavi túra volt az élmény.

Pusztataskonyban hajóztunk a Tisza-tavon, megnéztük Kunhegyes város nevezetességeit, és a lakóotthonokat látogattuk meg.

Bánhalmán a Kenderesi múzeum, a Horthy kastély, a Szolnok városnéző program, és az Abonyi állatpark megtekintése volt a délutáni esemény.

Tiszaug zárta a sort, itt is gazdag programok várták a fiatalokat: Kunszentmárton városnézés, múzeum és a könyvtár látogatása, Cserkeszőlő fürdő és Tiszakürti Arborétum.

Hosszú sorát említhetném azoknak az észrevételeknek, amit a fiatalok és kísérőik adtak…

Minden résztvevő és jómagam is megállapítottuk, hogy nagy szükség van az önérvényesítő munkára. A kísérők megtapasztalhatták azt, hogy nem sok anyagi ráfordítás kell az eredményhez, csak szakmai munka és több idő, amit a lakók látványos fejlődése hálál meg.

Jobban odafigyelnek a viselkedésükre, motiválódnak a tanulásra, megismerik és követik a szabályokat, a kötelességeiket és a jogaikat is megtanulva saját maguk is tevékenyebbek lesznek, élhetőbb lesz az életük.

Ehhez a programhoz csatlakozva a Liget Otthonban is szerveződött egy csoport önérvényesítő, az ő programjukat a Norvég alapon nyert pályázat finanszírozta.

Szeptember 15-én az összes önérvényesítő konferencián vett részt, ott elmondták tapasztalataikat, beszámoltak élményeikről.

Közösség építő programban: kiégés elleni akkreditált képzés folyik Pusztataskonyban, melyet egyesületünk és a Harmatcsepp közalapítvány finanszíroz 14 dolgozó számára.

December 3.-án szakmai műhelytalálkozót rendeztünk. Rendezvényünk célja a közös gondolkodás, vélemények megfogalmazása, és a megélt közös élmények beszámolója volt.

Zárszóként szeretném elmondani, hogy a munkánk kritikája általában építő, de kérem, hogy aktívabb segítséget nyújtva támogassák erőfeszítéseinket. Az iroda naponta nyitva áll, délelőtt 9-12-ig, Szolnokon a Botár út 4 szám alatt. A telefon és internet elérhetőségünk élő, bármikor lehet kommunikálni. A 06-20-550-6252 telefonon állandóan elérhetők vagyunk. Várjuk jelzéseiket, ki miben szeretne segíteni, mi az, ami különösebb erőfeszítés nélkül megtehető a tagság érdekében.

Megköszönve ez évi segítségüket és munkájukat, a jövő évhez: kitartást, erőt, egészséget kívánok minden tagunknak.