Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai beszámoló 2008

„Apró lépések az emberibb, élhetőbb életért.”

Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi Egyesületének 2008. évi szakmai beszámolója

Tájékozottság és kompetencia nővelő, szülői tanfolyamot szerveztünk januártól, júniusig. A 10 alkalomból álló előadássorozat célja:

  • Tudatosan felkészüljenek a „szülői” feladatok ellátására
  • Megszerezzék azokat az ismereteket, melyek révén a fogyatékosok számára annak képességeihez igazodóan- biztosítani tudják a gondozás, nevelés feltételeit, a gyermek fejlődéséhez szükséges családi szocializáció színtereit.
  • Elsajátítsák azokat a készségeket, melyek révén elő tudják segíteni a fogyatékos személy felkészülését az önálló életre, a családi és társadalmi normák elfogadására és betartására.
  • Alkalmassá váljanak arra, hogy a fogyatékos érdekeinek megfelelően elősegítsék gyermekük kapcsolattartását a családdal, illetve beilleszkedését, az új környezetbe, intézménybe, tágabb környezetbe.
  • Megismerjék az általános szakmai szabályokat (szakmai, etikai, gyermeki jogok stb.)A megjelent szülők mind rendkívüli érdeklődést mutattak. Az előadóknak folyamatosan kérdéseket tettek fel. A tájékozottságuk a tanfolyam előrehaladtával egyre nőtt, a kérdések szaporodtak.  A témákat ügyesen összekapcsolták.A hallgatóság előképzettsége heterogén volt, de a tanfolyam alatt szülők és pedagógusok között nem volt feszültség, mint azt korábban tapasztaltuk, a beiktatott tréningek során egyenrangú félként kezelték egymást. A jelen lévő fogyatékos fiatalok is felszabadultan vettek részt a beszélgetésben.Egyesületünk elnöke az alapszabályban rögzítetteteknek megfelelően,  május30.-án 14 órai kezdettel összehívta az évi rendes közgyűlést a Csomóponti Művelődési Ház első emeleti helységébe, az alábbi napirendi pontokkal.
  • év értékelése.
  • év mérlegbeszámolója.
  • évi közhasznúsági jelentés ismertetése
  • évi pénzügyi és programterv ismertetése.
  • Hozzászólások.

A közgyűlés jóváhagyta és elfogadta a mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.

Ötödik alkalommal szerveztük és tartottuk meg Családi nap rendezvényünket június 29.-én. A már hagyományosnak mondható egész napos kikapcsolódás és szórakozás nagyon várt esemény volt. A program délelőtt játékos ügyességi vetélkedőkből állt, melyben 8-10 fős csapatok vettek részt. Az eredményhirdetést nagy várakozás előzte meg.

Ebéd majd zenés, táncos délután következett.

Elmondhatjuk, hogy tartalmas, örömökben, vidámságban gazdag napot töltöttünk együtt közel 200-an. (Bővebb zenés képes beszámolónk a honlapon megtekinthető, a családi nap menü alatt. )

Támogatóink és segítőink:

 • Szolnok Megyei Város Önkormányzata
 • Kézenfogva Alapítvány Budapest
 • Liliom pékség Szolnok
 • Goddy papa pizzéria Szolnok
 • ÉFOÉSZ Budapest
 • Teleoptika KFT Szolnok
 • Szolnok ABC Szolnok
 • A megyei intézmények önkénes segítői, és a szülők a versenyek szervezésében és lebonyolításban.

Szeptember 15.-én egyhetes bentlakásos reszocializációs képzést indítottunk, amihez a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona biztosította a résztvevők számára a szállást és ellátást. A tanfolyamon a helyben valamint a Tiszaugi Otthonban élők vettek részt. A Tiszafüredi tanfolyam folytatásaként ugyanígy egyhetes bentlakásos tanfolyam lesz október 13.-án Tiszaugon is.

A tanfolyam résztvevői:
A tanfolyam célja, a fogyatékos személyek, munkavállalók, lakóotthonban élők számára olyan foglalkozások szervezése, amelyek képességeik, személyiségük és a végzendő munkafeladatok összhangját megteremti. Alkalmasabbá tegye őket: a munkába járás, a munkavégzés, az egymással való kapcsolatépítésre, a munkatársi kapcsolatokban és a munkavezetővel való őszinte kommunikációra, a feladatorientált munkavégzésre.

Minden lakót megismerve: személyes rehabilitációs tervük, összehangolásával olyan fejlesztő feladatok végzése, melyek az előre látható munka-nehézségek mellett a személyes érdeklődésnek, képességeknek, a munkamegosztásnak és a személyiségfejlődésnek is megfeleljen.

November 24-27-ig a „Mi véleményünk is számít” országos önérvényesítő konferencián, Budapesten, 5 fiatal képviselte egyesületünket, akik a jövőben megalakítói és irányítói lehetnek az intézményekben az önérvényesítő csoportoknak

Minden olyan rendezvényen, mely bennünket érint, igyekszünk részt venni. Így részt vettünk egész évben a Fogyatékos Kerek-asztal megbeszéléseken, civil fórumokon, szakmai konferenciákon, szociális kerek-asztal megbeszéléseken, önérvényesítés együtt közösen, szakmai konferencián, érdekképviseleti fórumokon.

Tagjainkat és az érdeklődőket honlapunkon tájékoztatjuk programjainkról, ahol képes beszámolókat is megnézhetnek.

Úgy ítéljük meg, hogy programjaink a visszajelzések alapján sikeresek voltak. Terveinkből nem minden valósult meg, aminek egyetlen akadálya a források hiánya.

Köszönetet mondunk azoknak, akik segítségükkel, támogatásukkal lehetővé tették, hogy ebben az évben is terveink megvalósulhassanak.

Gulyás Ferencné (titkár)
Bereczki Istvánné (elnök)