Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai beszámoló 2007

„Az Egyesület célja:

Az Egyesület, mint nevében is jelzi Jász – Nagykun Szolnok Megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása.

Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával.”

Az egyesületünk 2007.-ben is dolgozhatott ezekért a célokért. Folyamatosan működött, alkalmazni tudott egy főállású dolgozót, könyvelése, pénzügyei, nyilvántartásai napra készek. Tartozása és köztartozása nincs.

  1. február 15.-én, és november 30.-án elnökségi ülést hívtunk össze. A februári témája: 2007 évben hogyan tovább, a novemberi, pedig az év kiértékelése.

Május 25.-én közgyűlést tartottunk, ahol a 2006. év mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása volt a fő napirend.

Minden olyan rendezvényen, mely bennünket érint, igyekszünk részt venni. Így részt vettünk egész évben a Fogyatékos Kerek-asztal megbeszéléseken, civil fórumokon, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közgyűlésén, az Esélyegyenlőségi Világnap alkalmából esélyegyenlőségi szakmai konferencián, szociális kerek-asztal megbeszéléseken, a „Gondviselések” háza átadási ünnepségén, önérvényesítés együtt közösen, szakmai konferencián.

Április 12.-én az Országos Szövetség küldöttgyűlésén megválasztottuk az elkövetkezendő 4 évre az új elnökséget.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Ebben az évben 8 pályázatot készítettünk, melyek a működés költségei mellett, programok forrásainak megteremtésére irányultak. Önálló Egyesület lévén, mely állami normatív támogatást nem kap a befizetett tagdíjakat, csak a pályázatokon megnyert összegekkel tudjuk növelni melyekből  programokat tudunk megvalósítani.

Tagságunk 70 %-át Intézetben élő fogyatékos személyek és az őket segítő dolgozók teszik ki.

Idén, mint minden évben igyekeztünk az otthonok dolgozóinak munkáját segíteni. Az Egyesületünk megalakulása óta az új tagkönyvünket számos helyen a kereskedők, a múzeumok, állatkertek és szabadidő parkok vezetői kedvezményekre jogosító okmányként fogadják el. Május 1.-től a közlekedési kedvezmény is igénybe vehető a tagkönyv felmutatásával.

Két szülőcsoportunk működik. A Napsugár Klub Abádszalókon. A „Handycap” az esélyegyenlőségért fiatalok és szülök klubja Mezőtúron.

2002-ben alakult meg a Napsugár Klub. Ma már több mint 60 fő tagja a klubnak.

Kreatív és drámapedagógiai módszerekkel segítik a családok szabadidő programjait

A helyi művelődési házban működő klub, rendszeresen részt vesz az országos kulturális seregszemléken, szép sikerekkel.

A Napsugár klub próba közben:

 

2005.-ben alakult meg „HANDYCAP” az Esély Egyenlőségért Fiatalok és Szülők klubja Mezőtúron.

A helyi önkormányzat, és képviselők támogatásával folyamatosan működő klubunk segíti a fogyatékost nevelő szülőket.

A klub megalakulása óta anyagi támogatásunkban részesül. Az általunk szervezett rendezvények aktív résztvevői. Csatlakoztak a hagyományteremtő „Családi Nap” rendezvényünkhöz „Együtt a Család” rendezvényükkel, mely helyben egész napos kikapcsolódás sérült, fogyatékos gyermekeknek, fiataloknak, családtagjaiknak és egészséges társaiknak. Kézműves foglalkozások, és játékok biztosították a jó hangulatot.

A klub létszáma közel 70 fő.

A klub tagjai és vendégei az „Együtt a Család „rendezvényen:

Családsegítéssel egyéni és csoportos tanácsadással igyekszünk tagjaink mindennapjait könnyebbé tenni.

Ez gyermekek egyéni és csoportos Terápiája Szülőknek nevelési tanácsadás. Tanácsadás, segítségkérés jogi, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási ügyek utazási kedvezmények, üdülési csekkek, elhelyezési ügyekben ügyintézés, információadás.

Jelen vagyunk az Interneten.
Elérhetőségünk: http://szolnok.efoesz.hu
WEB lapunkon diavetítéseket találhatnak az ez évi rendezvényeikről is.

Március hónapban kétnapos művészeti programot szerveztünk, melynek megvalósításához a szükséges forrás egy részét a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton nyertük el

A projekt március 28-29-én a „Nyomorultak” című musical kétszeri bemutatásával maradéktalanul megvalósult, köszönhetően együttműködőinknek és támogatóinknak.

Együttműködőink:
Komédiás Magyar Integrált Színházért Egyesület
Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó
Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Zsira
SOS Gyermekfalu Kőszeg
Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona Kéthely
Tóparti Otthon Pusztataskony
Liget Otthon Szolnok
Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. Szolnok

Támogatóink:
Nemzeti Kulturális Alap
Liliom Kft Szolnok Péksége
Csüllög és Társa Kft.
Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szolnok
Claudibus 2000 Bt. Szombathely
Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. Szolnok
Rotary Klub Szolnok
Tiszaparti Gimnázium Szolnok
Damjanich János Múzeum Szolnok

Az előadás két részből állt, a szünetben és az előadás megelőzően a vendégek megtekinthették azokat az alkotásokat, amelyek a megyében a fogyatékosok otthonaiban készültek, kézimunkák, festmények, használati tárgyak fából, cserépből.

A kiállítás két napig az előadás kísérő programjaként állt rendelkezésre.

Az előadás példa értékű volt a megyei jogú városban. Megvalósítva két napra a spontán integrációt, mind a színpadon, mind a nézőtéren.

A Komédiás Magyar Integrált Színház bebizonyította a nagyközönségnek, hogy az értelmileg akadályoztatott intézeti lakók is emberek, sőt művészemberek, akiket nem sajnálni kell, hanem elfogadni, megismerni és tisztelni. Az embereket, meggyőzte arról, hogy a közös munka olyan kincs, ami maradandó élményhez juttatja mind a szereplőket, mind a nézőket.

Az előadást a tagságunk számára ingyenes volt, a megye egész területéről érkeztek nézők. A mezőtúri szülőklub autóbusszal érkezett és a nap programjához tartozott a Munkácsi kiállítás megtekintése is. Mind a két napon a Provident Pénzügyi Zrt. támogatásával ingyen látogathattuk a kiállítást, amit közel 400 ember nézett meg.

A Sopronból érkező szereplők is örömmel éltek a lehetőséggel.

Az előadásról dia tekinthető meg a honlapunkon.

 Április 20.-án 17 órától az Abádszalóki Gyermekekért Közalapítvány Alapítványi estet szervezett, melynek, mint minden évben a Napsugár Klub tagjai résztvevői és szereplői is voltak, nagy sikerrel.

Ez évben is megszerveztük a már hagyományosnak mondható „Családi Nap” rendezvényünket, közel 200 résztvevővel, július hónapban..

A rendezvény helyszíne ebben az évben is a Milléri Szabadidő központ volt, amelyet ismételten nagyon kedvező feltételekkel kaptunk meg a Teleoptika KFT-től.

A Kézenfogva Alapítványtól kértünk és kaptunk Adidas pólókat, melyet ezen a rendezvényen osztottunk ki a résztvevők között. Volt, aki „nyereményként” és volt, aki tombola tárgyként kapta meg.

Ismét nagyon kellemes élményekben gazdag szép napot töltöttünk együtt. A rendezvény hosszú távú eredménye a „tagságunk összekovácsolódása”.

Erről a rendezvényről is láthatnak diát a honlapunkon.

Ugyancsak július hónapban került megrendezésre a „HANDYCAP” az Esély Egyenlőségért Fiatalok és Szülők klubjának „Együtt a Család” rendezvénye Mezőtúron.

Az intézmények dolgozói fáradhatatlan munkával és néha embert próbára tévő erőfeszítéssel végzik feladatukat, a munkaeszközük a személyiségük Sajnos közöttük is terjed korunk alattomos betegsége a depresszió. Ebben az évben egyesületünk igyekezett minden olyan fórumra meghívót küldeni az Interneten keresztül, mely a témához kapcsolódik. Amelyik intézet igényelte, oda előadót biztosítottunk a dolgozók menthalhygénés segítése érdekében. Dr Klement Edit  pszichiáter tartott előadást, valamint Bereczki Istvánné gyógypedagógus  előadást és tréninget vezetett Bánhalmán a dolgozók belső továbbképzése keretében augusztus és november  hónapban.

Október és november hónapban 4 alkalommal konfliktuskezelő tréningfoglalkozást szerveztünk a Liget Otthonban.

A program célja és eredménye:

Egy intézetben, a lakó zárt közösségben él, ezért hatványozottabban előfordulnak a konfliktushelyzetek. Ezt legtöbbször helytelenül, általában „szerepjátékot” játszva „Főnök-beosztott” viszonyban oldják meg. Játszani, tanít. Az ember játékos lény és ezt felhasználva, észrevétlenül, magát a konfliktushelyzetet ki sem mondva tesz lépéseket a megoldás érdekében.

A hétköznapi, aktuális felmerülő problémákat olyan eszközökkel oldja meg, amelyeket, a dolgozók, vagy akár a konfliktusban résztvevők a későbbiekben is alkalmazni tudnak, mindezt a személyiség sérülése nélkül. Közösségfejlesztő eszközökkel.

Az alapokat megtanítva, a későbbiekben saját maguk vagy a programban résztvevő dolgozók vezetésével maguk is alkalmazhatják ezt a módszert.

Eredmény: a problémamegoldó képesség erősödése, konfliktushelyzet helyes felmérése és kezelése. Alkotói csoportszellembe való beilleszkedés.

Október 6.-án egész napos „Együtt egymásért” sportnapot szervezett a Szőke Tisza Otthon Bánhalmán. Hatalmas versengés és nagyon jó hangulat jellemezte a napot, ahova az egyesületünk a kiosztott díjakhoz vitt kiegészítést, és pártatlanul drukkolt mindenkinek, mert a jelenlévők mind „győztesek” voltak

“Dr. Kertész Róbert a Rotary Club Szolnok soros elnöke azzal a kéréssel kereste meg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a klub a Tisza park területén egy úgynevezett Rotary-ligetet alakíthasson ki, melyben egy Rotary emlékkövet állíthasson fel a Szolnoki Rotary Club alapításának 75. évfordulója alkalmából.”

Az önkormányzat elképzelésével találkozott a kérés, hiszen terveik szerint civil szervezetek kezelésébe, gondozásába szeretnék ajánlani a város parkjait.

Az emléktábla és a szobor átadására november 24.-én került sor, ahova Egyesületünk is meghívást kapott

Az erről készült dia honlapunkon megtekinthető.

December 1.-én „Mikulás Kupa” megrendezésére került sor a Bánhalmai sportcsarnokban.

December hónapban nagyon sok meghívást kap egyesületünk a megye területén működő fogyatékosokat ellátó és gondozó intézményektől mikulás ünnepségre.

Szinte valamennyi intézmény dolgozói és gondozottai egyesületünk tagjai. Minden intézménybe nagy szeretettel teszünk eleget a meghívásnak, azonban anyagi lehetőségeink korlátai miatt nem mindenhova tudunk ajándékot vinni.

Ugyancsak már hagyományosnak mondható a Mezőtúri szülőcsoport szervezésében a mikulás délután, ahol ugyancsak részt kívánunk venni.

Október, november, december hónapban a kapott támogatások elszámolásait készítjük el.

Az összegeket minden esetben a megjelölt célokra használtuk fel, nagy körültekintéssel, gazdaságosan igyekeztünk ezt megtenni.

Bízzunk abban, hogy a beszámolónk elolvasása után, úgy ítélik meg, hogy az egyesületünk a támogatásukra méltó volt, és továbbra is az marad.

 Ezúton is megköszönjük minden támogatónknak a bizalmat és a segítséget, bízva a további sikeres együttműködésben.

 Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-val.

Nevünk: Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Jász Nagykun Szolnok Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Címünk: 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a

Adószámunk: 18838927-1-16

Telefonszámunk: 06-20-550-6252

Támogatásukat köszönjük.
Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk.

 Bereczki Istvánné                                                                                           Gulyás Ferencné

elnök                                                                                                                   titkár