Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

Szakmai beszámoló 2005

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 150-KV05-JNSZ számú támogatási szerződéshez.

Egyesületünk 2005 január 22.i hatállyal bejegyzésre került, mint önálló közhasznú egyesület.

Ez az év a tagság újraszervezése jegyében telt. Jelenleg 520 fő tagságunk létszáma. Új tagsági igazolványokat csináltatunk, melyet közgyűlés keretén belül kiosztottunk tagságunknak.

Jelenleg is futó programjaink hosszabbtávú céljaink eléréséhez előkészítő programok

Szakemberek által összeállított kérdőívek alapján felmérni a fogyatékkal élők jelenlegi helyzetét, igényfelmérés hiánypótló szolgáltatásokra.

Támogatjuk a fogyatékkal élő személyek és családjaik által létrehozott szerveződéseket, szülősegítő előadások megszervezésével és finanszírozásával. Az előadások célja a másság elfogadása, a sérült baba megszületésének megélése, a család szerepe az elfogadásban.

Civil összefogás a depresszió elleni programunk keretében kettős célt határoztunk meg.

„Családi napot „rendeztünk június 23.-án, ahol 200–250-en vettek részt. Az egész napos rendezvényre minden tagunkat és családjukat meghívtuk. Nagyon kellemes környezetben örömteli szép napot töltöttünk együtt, ahol a siker sem maradt el. A délelőtti vetélkedők nyertesei boldogan vették át az ajándékokat, és jóízűen fogyasztották el az ebédet. Ezt a rendezvényt minden évben szeretnénk megtartani.

Az Egyesület elnyert közhasznúsági támogatási szerződés keretén belül tudott foglalkoztatni egy fő, titkárt. A titkár feladata az egyesület összes adminisztrációja, főkönyvi feladás , tagszervezés, a pénzügyek intézése, a programok szervezése, azok bonyolításában való részvétel, a civil szféra eseményein való megjelenés, szülőcsoportok rendezvényein való megjelenés, források megteremtése, vagyis az egyesület működésével és létével kapcsolatos minden feladat. Az egyesületnél egyedüli alkalmazott.

A közhasznú támogatás 2006. február 29.-én megszűnik. Az egyesületnek személyi jellegű kifizetésekre tovább nincs forrása, addig, amíg a Nemzeti Civil Alap által kiírt működési költség pályázatra nem adhatja be pályázatát./ Ez a gyakorlatban nyertes pályázat estén is csak 2006 év vége felé eredményezhet forrást./

Személyi problémák több esetben is a Szervezet létét fenyegették, illetve a tagság bizalma több alkalommal megingott.

Az Egyesület feladatának tekinti a bizalom helyreállítását, melyet tevékenységünk átláthatósága, a tagság érdekeiért való munkálkodás, az önként felvállalt „ szolgálat „ teljesítésével akarunk elérni.

Egyesületünk a Megyei Önkormányzattól kapott 300.000.- Ft támogatást, melynek köszönhető, hogy ez évben néhány sikeres programot tudtunk megvalósítani, illetve az, hogy támogatni tudtunk kezdeményezéseket és rendezvényeket.

Egyesületünknek önálló WEB lapja van, melyet folyamatosan igyekszünk bővíteni.