Szülőklubok

Abádszalóki Napsugár szülőklub

2002 őszén klub szerveződött Abádszalókon, melyet 10 család alkotott, ahol 14 értelmileg sérült és 15 egészséges gyermeket nevelnek.Időközben két családdal nőtt a klub létszáma.

A sérült gyermekek zöme iskoláskorú, de vannak közöttük 2 és 29 évesek is. A gyermekek több mint fele enyhe fokban sérült, iskolába jár. A halmozottan súlyosan sérültek is képzési kötelezettek, ők otthon részesülnek fejlesztésben.A klub informális szervezetként indult, a mai napig is az. Egy idő óta a helyi Művelődési Ház kiscsoportjaként működik.A Napsugár Klub programjainak egy része hagyományos gyermekprogram (Télapó, farsang, gyereknap), másik részében a falu üdülőjellegéből fakadó előnyöket használják ki (strandon játék, gyógyúszás, lovaglás, sporteszközök használata).Az eleinte zártkörű foglakozásait hamar kinőtte a klub, és a faluközösség programjainak szereplőjévé vált. A szervezet az ÉFOÉSZ megyei szervezetén kívül más lokális civil szerveződéssel is kapcsolatot tart, a Magyar Speciális Művészeti Műhely és Egyesület által szervezett szakmai fórumokon, programokon rendszeresen részt vesz.

A klub érdeme egy 15-20 főből álló erős mag létrejötte. A programokon a család egésze vesz részt, és mindenki jelentős szerepet vállal működésében.

A szülők újabban igénylik a kizárólag nekik szervezett tájékoztató jellegű programokat, előadásokat. Ez a szerveződésnek egy fontos fejlődési foka, mert a professzionalizmus útja felé halad.

Az előző évekhez képest a következő változást kívánja a klub alkalmazni:

 •  szakemberek bevonásával segíteni a szülőt abban, hogy jobban el tudja fogadni    gyermekét,
•  reális, elfogadható stratégiát legyen képes felvázolni,
•  a gyermekkel való foglalkozás segítése,
•  krízis prevenció,
•  jogi-, gyógypedagógiai-, szociális ismeretek készségek fejlesztése.

A Napsugár klub próba közben

„HANDYCAP” az Esély Egyenlőségért Fiatalok és Szülők klubja Mezőtúr.

2005.-ben alakult meg „HANDYCAP” az Esély Egyenlőségért Fiatalok és Szülők klubja
Mezőtúron. A klub megalakulása óta anyagi támogatásunkban részesül. Az általunk szervezett rendezvények aktív résztvevői. Csatlakoztak a hagyományteremtő „Családi Nap” rendezvényünkhöz „Együtt a Család” rendezvényükkel, mely helyben egész napos kikapcsolódás sérült, fogyatékos gyermekeknek, fiataloknak, családtagjaiknak és egészséges társaiknak. Kézműves foglalkozások, és játékok biztosították a jó hangulatot.
A klub létszáma közel 70 fő. A legtöbb szülő a négy fal közé kényszerül az ápolás és gondozás feladatai miatt. A megtartott klubfoglalkozások lehetőséget és alkalmat adnak kitekintésre, kikapcsolódásra, töltődésre. Az önsegítés, a tapasztalatok átadása remekül működik a kis csoportban.

A szülők, és fogyatékosok olyan társadalmi réteg, akik a fogyasztói társadalom kiszolgáltatottjai. Alacsony jövedelmük, szegényes lakhatásuk és alacsony tájékozottságuk börtönéből, csak segítséggel tudnak kijutni. A számukra kedvező lehetőségekkel sincsenek tisztában, jogaikat nem ismerik, foglalkoztatásuk csak fejlesztésük után, a jogok és kötelességek ismeretében, nagyon sok új információ megismerése után lehetséges.
Legtöbbjük a világtól elzárkózva, egyre nehezebb körülmények között él. A város és a régiók által működtetett hivatalok, egyre idegenebbek lesznek számukra.
Az egyesületünk célja, (a hivatalok megkeresésével), hogy felhívjuk a térségben élő fogyatékosokra a figyelmet, panaszos ügyeiket jelezzük az önkormányzatok felé.
Minden pályázati lehetőséget kihasználunk ennek megvalósításához.

A klub tagjai és vendégei az „Együtt a Család „rendezvényen