Elérhetőségünk

5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.

Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)

E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00

EFOP 1.1.5-17

Örömmel tájékoztatjuk Önt, Önöket, hogy az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban ÉFOÉSZ pályázata, amelyet a „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” című, EFOP 1.1.5-17 azonosítószámú felhívásra nyújtott be nyertes pályázat lett és támogatásban részesült.

A projekt célja: Infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása az Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezeteinél.

Projekt tervezett kezdetének dátuma: 2018. 01. 15. Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 01. 15.

Az ÉFOÉSZ és megyei szinteken működő helyi szervezeteik révén országos lefedettséggel rendelkező szervezet. Az Érdekvédelmi Szövetség az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik, az őket segítő szakemberek hazai szervezeteinek összefogását, segítését, tevékenységeik összehangolását, közösségi érdekeik képviseletét, érvényesítését, védelmét látja el. Az ÉFOÉSZ pályázati programja a helyi szervezetek bázisára építve kívánja kialakítani azokat a szolgáltatási pontokat, amelyek „Önálló életviteli centrumként” új szolgáltatásokkal segítik az értelmi fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációját, önálló életviteli lehetőségeit, a különböző szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A korszerű szolgáltatások kialakításának alapja és eszköze az informatikai és infokommunikációs technológia eszközrendszere, amely az értelmi fogyatékossággal élő emberek esélyeit növeli az élet valamennyi területén.

Az ÉFOÉSZ helyi szervezeteiben kialakított 20 szolgáltatási pont hálózati tevékenységeit az ÉFOÉSZ központ koordinálja. A hálózat tervezett, rendszerszerű működési feltételeinek és hálózati tevékenységeinek kialakítása és kiterjesztése a pályázati program fontos eleme. A szolgáltatási pontok „Önálló életviteli centrumként” való működési feltételeinek kidolgozása jelenti az új szolgáltatási elemek kialakítását, úgymint – eszközkölcsönzési rendszer kialakítása korszerű IKT eszközök és fogyatékosság-specifikus eszközök vonatkozásában, – felkészítést az eszközök használatára, – helpdesk rendszer működtetését, – tanácsadást, – tájékoztatást, – szakmai rendezvényeket, – önérvényesítő fórumokat, Az értelmi fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét segítő infokommunikációs szolgáltatás olyan applikáció fejlesztése lesz, amely az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára nyújt óriási segítséget mind a családban élők, mind az intézményi ellátásából a támogatott lakhatásba költözők számára egyaránt. Az applikáció a könnyen érthető kommunikáció eszközével készül, amely a személyi segítőt „helyettesíti” az értelmi fogyatékossággal élő személy hétköznapjaiban. Az applikáció funkciói kiterjednek tervezetten a vészhelyzetek kezelésének segítésére; adatlapok kitöltésére; segédanyagok használatára; a mindennapi élet és háztartásvezetés segítésére; alapvető eszközök használati utasítására; napirend-tervezésre; tervezett szabadidő eltöltésre; hasznos figyelmeztetőkre (gyógyszerbevétel); stb. Fontos eleme a pályázati programnak az eszközhasználat, a fejlesztett alkalmazás és az alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatások használatának megtanítása minden érintett számára. Nemcsak az értelmi fogyatékossággal élők, hanem családtagjaik, személyi segítőik, a szűkebb környezetük és a szolgáltatási pontokon dolgozó szakemberek számára is. A pályázat keretében további képzések, workshopok, szakmai rendezvények kerülnek megvalósításra annak érdekében, hogy bővüljenek az értelmi fogyatékossággal élők szociális kompetenciái, a centrumokban elérhető szolgáltatásokkal komplex segítséget kapjanak a minél teljesebb és önállóbb életvezetéshez. Az értelmi fogyatékossággal élők szűkebb és tágabb társadalmi környezete, a számukra támogatást nyújtó szakemberek szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétele növeli a társadalmi elfogadást, bővíti a korszerű szakmai segítségnyújtás feltételeit, az együttműködéseket, a pozitív kommunikációt.

A projekt megvalósítása során az értelmi fogyatékossággal élők mindennapi életét megkönnyítő környezeti, szervezeti és IKT fejlesztésekkel 2000 főt elérése a cél. A tevékenység keretében 1200 fő értelmi fogyatékossággal élő személy felkészítése fog megvalósulni a képzésfejlesztési programok keretében kialakított felkészítő programok vonatkozásában. A felkészítések során elsajátítják a mobil applikáció használatát is, melyhez szakemberek képzésével lesz biztosítva a segítő háttér.

A projekt végrehajtásáról a várható eseményekről, rendezvényekről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket itt, honlapunkon (https://szolnokefoesz.hu )  és a facebookon is (https://www.facebook.com/efoesz.szolnok).